Diễn đàn của lớp Quản Trị Doanh Nghiệp K52

Chúc các bạn tìm được công việc như ý

  Đề cương môn học Quản lý chất lượng

  Share
  avatar
  du_tri_luc
  Admin

  Tổng số bài gửi : 259
  Join date : 28/06/2010

  Đề cương môn học Quản lý chất lượng

  Bài gửi  du_tri_luc on Sun Oct 24, 2010 11:15 pm


  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
  • Dự lớp
  • Thảo luận: 30%
  • Thuyết trình : 30%
  • Thi cuối học kỳ: 40%

  Chưong I. Một số vấn đề chung về chất lượng (8 Tiết)

  1.1 Chất lượng
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của chất lượng.
  1.1.2 Khía cạnh chất lượng.
  1.1.3 Quá trình hình thành chất lượng.
  1.1.4 Tầm quan trọng của chất lượng.
  1.1.5. Một số nhận thức sai lầm về chất lượng.
  1.2 Chi phí chất lượng
  1.2.1 Khái niệm.
  1.2.2 Phân loại chi phí chất lượng
  1.2.3 Đo lường chi phí chất lượng
  1.2.4 Mối quan hệ giữa chất lượng – năng suất – chi phí.
  1.3 Trình độ chất lượng và chất lượng toàn phần
  1.5 Hệ số hữu ích tương đối của sản phẩm.
  Bài tập

  Chưong II. Tổng quan về quản lý chất lượng (4 Tiết)

  2.1. Khái niệm và các chức năng quản lý chất lượng
  2.1.1 Khái niệm.
  2.1.2 Các chức năng quản lý chất lượng.
  2.2. Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng
  2.3. Chu trình quản lý chất lượng
  2.4. Kinh nghiệm hay các bài học về quản lý chất lượng.

  Chưong III. Công cụ quản lý chất lượng(12 tiết)

  3.1 Các công cụ quản lý chất lượng.
  3.1.1 Mẫu thu thập dữ liệu.
  3.1.2 Biểu đồ PARETO
  3.1.3 Biểu đồ xương cá
  3.1.4 Biểu đồ kiểm soát
  3.1.4.1 Khái niệm và phân loại biểu đồ kiểm soát
  3.1.4.2 Cách xây dựng và sử dụng biểu đồ kiểm soát.
  3.1.5 Biểu đồ tổ chức( mật độ phân bố)
  3.1.5.1 Khái niệm và tác dụng
  3.1.5.2 Cách xây dựng.
  3.1.5.3 Đánh giá chất lượng theo mật độ phân bố
  3.1.5.4 Đánh giá độ chính xác của các quá trình công nghệ
  3.1.6 Sơ đồ lưu trình(sơ đồ khối)
  3.1.6.1 Ký hiệu
  3.1.6.2 Xây dựng biểu đồ
  3.1.7 Biểu đồ tán xạ.
  3.2 Các phương pháp tìm nguyên nhân của vấn đề

  Chưong IV. Hệ thống quản lý chất lượng(8 tiết)

  4.1.Khái niệm hệ thống chất lượng
  4.2. Các nguyên lý vận hành và xâydựng hệ thống chất lượng
  4.3. Quá trình áp dụng hệ thống chất lượng
  4.4. Các tiêu chuẩn của hệ thống chất lượng
  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
  Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện
  HACCP
  Các tiêu chuẩn khác

  Chương V. Đảm bảo chất lượng và Cải tiến chất lượng(8 tiết)
  5.1 Đảm bảo chất lượng
  5.2 Cải tiến chất lượng
  5.3 Các phưong pháp cải tiến chất lượng.(nội dung, lợi ích, ứng dụng ..)
  3.2.1 So sánh chuẩn ( Benmarking)
  3.2.2 Six Sigma.
  3.2.3 Phương pháp 5 S.
  3.2.4 Lean
  Các phương pháp khác( JIT, Kanban,Taguchi)

  Chương VI. Kiểm tra – Đánh giá chất lượng (6 Tiết)
  6.1 Khái niệm
  6.2 Các loại hình đánh giá
  6.3 Vai trò của các bên đánh giá
  6.4 Các kỹ năng và phẩm chất cảu đánh giá viên
  6.5 Các giai đoạn đánh giá
  6.6 báo cáo và hành động khắc phục
  6.7 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng
  6.7.1 Đánh giá chất lượng sản phẩm.
  6.7.2 Đánh giá chất lượng kinh doanh.
  Bài tập


  Đây là link tải
  mediafire.com ?ddnkhq33bpm5fh6


  _________________
  Thành viên CLB Tháng 10

   Hôm nay: Tue Dec 11, 2018 1:35 pm