Diễn đàn của lớp Quản Trị Doanh Nghiệp K52

Chúc các bạn tìm được công việc như ý

  Thông báo đăng ký học tập học kỳ 20103, 20111

  Share
  avatar
  du_tri_luc
  Admin

  Tổng số bài gửi : 259
  Join date : 28/06/2010

  Thông báo đăng ký học tập học kỳ 20103, 20111

  Bài gửi  du_tri_luc on Sun Apr 17, 2011 5:07 pm

  Thông báo kế hoạch đăng ký học tập cho các khóa K52-K55

  Học kỳ hè năm học 2010-2011 và học kỳ 1 năm học 2011-2012  Sinh viên các khoá K52 - K55 đăng ký học tập cho học kỳ hè năm học 10-11 và học kỳ 1 năm học 11-12 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://sis.hut.edu.vn (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.  I- HỌC KỲ HÈ 2010-2011

  Nhà trường sẽ tổ chức học kỳ hè 2010-2011 để giúp cho sinh viên các khoá K52 - K55 học lại những học phần chưa đạt. Việc đăng ký học học kỳ hè là do sinh viên hoàn toàn tự nguyện; tất cả sinh viên đăng ký học học kỳ hè đều phải đóng 100% học phí với mức học phí = 1,5 mức học phí học kỳ chính thức. Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 8TC.

  Thời gian học kỳ hè: 5 tuần, từ tuần 48 đến tuần 52 (11/7/2011 - 12/8/2011). Thi học kỳ hè vào tuần 1 năm học 2011-2012.

  1/ Kế hoạch đăng ký học tập:

  - Đăng ký học phần: từ 15/4/2011 đến 16h ngày 25/4/2011.

  Các lớp học được mở và thời khóa biểu học kỳ hè được công bố trước ngày 8/6/2011.

  - Đăng ký lớp học: từ 9/6/2011 đến 16h ngày 21/6/2011.

  + Với các học phần đã đăng ký (và chỉ những học phần đã đăng ký) và có mở lớp, sinh viên đăng ký mã các lớp phù hợp với thời khoá biểu của cá nhân.

  + Khối lượng học tập, học phí được xác định bằng các lớp học sinh viên đăng ký thành công (chú ý xem phản hồi ngay sau khi gửi đăng ký).

  2/ Đóng học phí: từ 22/6/2011 đến 1/7/2011 (xem danh sách trên SIS từ 22/6/11)

  Sau ngày 1/7, chỉ những sinh viên đã hoàn thành học phí mới có tên trong danh sách học hè.  II- HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012

  1/ Đăng ký học tập cho K55:

  Sinh viên K55 được Nhà trường xếp thời khoá biêủ theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký). Sau khi được phân ngành, sinh viên có thể điều chỉnh đăng ký (huỷ học phần, thêm học phần). Ngoài ra, sinh viên được đăng ký trả nợ tối đa 4TC các học phần chưa đạt.

  Sinh viên các khoá K54 về trước được tiếp nhận vào K55 từ học kỳ 1 11-12 phải tự đăng ký học tập.

  - Đăng ký học phần học lại: từ 18/4/2011 đến 16h ngày 27/4/2011. Các lớp học được mở và thời khóa biểu được công bố trước ngày 8/6/2011.

  - Điều chỉnh đăng ký lớp: từ 15/8/2011 đến 16h ngày 24/8/2011:

  + Sinh viên có thể điều chỉnh lớp học của mình (huỷ lớp, thêm lớp) theo quy định.

  + Sinh viên K54 về trước vào học cùng K55: đăng ký các lớp theo học.

  2/ Đăng ký học tập cho K52, K53, K54:

  - Đăng ký học phần: từ 18/4/2011 đến 16h ngày 27/4/2011.

  Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC).

  - Đăng ký lớp học: từ 20/6/2011 đến 16h ngày 5/7/2011.

  - Điều chỉnh đăng ký lớp học: từ 15/8/2011 đến 16h ngày 24/8/2011.

  Sinh viên có thể điều chỉnh lớp học của mình (huỷ lớp, thêm lớp) theo quy định.

  Những lưu ý:

  Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.

  K52-K53: Để đăng ký học phần, sinh viên cần tra cứu các học phần trong Kế hoạch học tập chuẩn sửa đổi cho K52-K53 cho học kỳ 1 11-12. Các học phần tuy có trong KHHT chuẩn thuộc chương trình đào tạo 2007-2008 nhưng không có trong KHHT chuẩn sửa đổi sẽ không được mở lớp.

  K54: Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành, xác định các học phần cơ sở cốt lõi và các học phần tự chọn định hướng.

  3/ Rút học phần:

  Trong 6 tuần học đầu, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới 12TC và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://dtdh.hut.edu.vn mục biểu mẫu)).

  III- TIẾNG ANH TOEIC 0, TOEIC I

  Nhà trường mở các lớp Tiếng Anh TOEIC 0, TOEIC I trong kỳ hè 10-11 và kỳ 1 11-12. Sinh viên đăng ký theo các quy định như ở phần trên. (Điểm TOEIC là một tiêu chí để Nhà trường xử lý học tập cuối mỗi học kỳ với các khoá từ K54).

  Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  Nguồn: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1307/1/


  _________________
  Thành viên CLB Tháng 10

   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 12:26 am